< Aktuellt
12.06.2013

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären över fastighetsaffären mellan Sibbo kommun och SOK

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären över fastighetsaffären mellan SOK och Sibbo kommun. Fullmäktige i Sibbo kommun beslutade i november 2011 att sälja ett ca 39 hektar stort område i Bastukärr åt S-gruppen för byggandet av en logistikcentral.

På området finns redan S-gruppens logistikcentral för bruksvaror och i och med den nya affären byggs där även en logistikcentral för dagligvaror.

Till den ovan nämnda affären hör även avtalet mellan Sibbo kommun och Rudus Oy, om att flytta bort stenmaterialverksamheten från detta område, som kommunstyrelsen beslutade om i slutet av år 2011. Detta beslut har förvaltningsdomstolen nu upphävt eftersom det har tillkommit i felaktig ordning. Sibbo kommun och avtalsparterna förhandlar som bäst, hur man kommer att fortsätta behandlingen av ärendet.

Tilläggsinformation: mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, tfn 09 2353 6731, pekka.soyrila@sibbo.fi

 

Sibbo kommun
12.6.2013


Senast ändrat
13.06.2013