< Aktuellt
12.06.2013

Välkommen till Sibbo för vård

Sibbo kommun inledde i dag en effektfull annonskampanj bl.a. i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat, där man marknadsför sina hälsovårdstjänster till invånare i andra kommuner. Enligt social- och hälsovårdslagen kan finländarna från och med början av nästa år själva bestämma vilken kommuns hälsovårdstjänster de vill anlita. Sibbo är den första kommunen i Finland som började utreda hur mycket kommunens hälsovård intresserar invånare i andra kommuner.

Till exempel invånare i Östersundom, som tidigare hörde till Sibbo, har hört sig för om det är möjligt att anlita kommunens hälsostationer. Även invånare i Borgnäs är intresserade av Sibbos hälsovårdstjänster.

Kortare väntetid till läkarmottagningen i Sibbo

Väntetiden till läkarmottagningen i Sibbo i icke-brådskande fall är cirka 1-2 veckor och väntetiden till tandläkarmottagningen cirka två veckor. I många kommuner är väntetiden mångfaldig jämfört med Sibbo. I detta skede är det ännu oklart i hur stor utsträckning finländarna kommer att byta hälsostation från en kommun till en annan. Sibbo kommer att kartlägga i hur stor utsträckning invånare i andra kommuner är intresserade av att anlita kommunens hälsocentraltjänster via en enkät som finns på kommunens webbplats www.sibbo.fi/valfrihet2014 Dessutom skickas en enkät till de invånare som bor i närheten av kommungränsen. Enkäten postas 12–14.6.2013.

- Vi konkurrerar med tillgänglighet och kvalitet. Från och med början av nästa år har alla kommuninvånare möjlighet att byta hälsostation om den egna kommunens tjänster inte är tillfredsställande, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunen förbereder sig inför den nya situationen

Kommunen vill i förväg utreda hur många som är intresserade av att byta hälsostation så att kommunen kan förebereda sig för ett eventuellt ökat antal patienter och garantera en högklassig vård även i fortsättningen. Grannas påpekar att förutom det goda nuvarande läget ökar bl.a. den nya social- och hälsostationen i Nickby kommunens kapacitet att vårda nya patienter. Den nya social- och hälsostationen blir färdig i början av år 2014.

Nöjdare patienter

Sibbo kommun berättade om reklamkampanjen och den nya utredningen vid en infotillställning på onsdagen. Vid tillställningen förklarade även Sitras ledande expert Tuomo Melin vad den ökade valfriheten betyder i praktiken.

- Valfrihet i synnerhet inom primärhälsovården förbättrar tjänsternas tillgänglighet och gör hälsovårdstjänsterna mångsidigare. Patienterna får allt bättre service på sitt eget modersmål.

När människorna har en möjlighet att välja ökar tillfredställelsen med de offentliga hälsovårdstjänsterna, anser Melin.

Ytterligare information: kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, tfn 09 2353 6500.

 

12.6.2013
Sibbo kommun


Senast ändrat
12.06.2013