< Aktuellt
28.05.2013

Bekanta dig med jätteflokan och andra främmande arter under Eftermiddagen för främmande arter

Sibbo kommun och Forststyrelsen ordnar en eftermiddag för främmande arter torsdagen den 6 juni 2013 kl. 15–18 vid Broböle damm i Hindsby.

Främmande arter är sådana arter som inte hör hemma i Finlands natur, men som har spridit sig i omgivningen på grund av mänsklig påverkan och hotar den ursprungliga miljöns mångfald. Spridningen av främmande arter har ekologiska konsekvenser, men kan också ha hälsomässiga, estetiska och ekonomiska konsekvenser.

Enheten för gatu- och grönområden vid Sibbo kommun och Forststyrelsen ordnar tillsmman Eftermiddagen för främmande arter torsdagen den 6 juni 2013 kl. 15–18 vid Broböle damm i Hindsby i Sibbo (karta). Under eftermiddagen berättar man om främmande arter, vilka främmande arter som är skadliga och varför spridningen av dem bör hejdas. Därtill ges information om och praktiska tips för hur dessa skadliga främmande arter kan bekämpas. På plats är det också möjligt att bekanta sig med jätteflokaväxtligheten och höra sig för hur man kan bekämpa den.

På plats finns planerare Päivi Leikas och naturövervakare Matti Hyhkö från Forststyrelsen samt trädgårdsmästare Mari Kosonen från Sibbo kommun för att berätta om främmande arter samt för att besvara frågor. Tillställningen är avgiftsfri samt öppen för alla.

Tilläggsuppgifter om tillställningen ger trädgårdsmästare Mari Kosonen mari.kosonen@sibbo.fi, tfn 09 2353 6878

Välkommen!


Senast ändrat
03.06.2013