< Aktuellt
17.05.2013

Sibbos och Borgnäs nya busstidtabellsbroschyr utkommer snart!

Sibbos och Borgnäs gemensamma busstidtabellsbroschyr delas ut till hushållen i början av juni. Dessutom fås broschyren också i bussarna, de två kommunernas infon och biblioteken i Sibbo samt på Borgå, Nickby, Kervo och Kampens busstation.

Broschyren finns på internetadressen www.sibbo.fi > Service > Trafik. Broschyren
är i kraft under tiden 3.6.2013–1.6.2014. Den trycks i 35 000 exemplar.

I tidtabellsbroschyren  finns uppgifter om bussförbindelser och linjetaxiturer samt
biljettprodukter (HRT-biljetterna, Borgnäsbiljetten, Östra Nylands regionbiljett och
Mellersta Nylands regionbiljett). Bussturerna förblir i huvudsak oförändrade.

Tidtabellsbroschyren utkommer sannolikt för sista gången i sin nuvarande form.
Sommaren 2014 torde ske omfattande förändringar i bussarnas rutter, tidtabeller
och turtätheter.

 Busstidtabellsbroschyren.


Senast ändrat
17.05.2013