< Aktuellt
15.05.2013

Jukka Paavilainen blir verkställande direktör för Rosk’n Roll

Diplomingenjör Jukka Paavilainen, 58 år, har valts till verkställande direktör för nya Rosk’n Roll. Valet gjordes av Rosk’n Roll Oy Ab:s (RR) och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s (ÖNA) styrelser gemensamt.

RR och ÖNA kommer att fusioneras 1.1.2014, och styrelsen för det nya bolaget, som kommer att heta Rosk’n Roll, ska senare fastställa valet av vd.

Enligt fusionsavtalet, som har godkänts av RR:s och ÖNA:s ägarkommuner, hade man planerat att ÖNA:s nuvarande vd Juha-Heikki Tanskanen skulle bli vd, men han kommer att bli verkställande direktör för Förpackningsbranschens Miljöregister i september 2013.

Jukka Paavilainen inleder sitt arbete 5.8.2013. Till en början har han titeln fusionsdirektör och leder fusionsprocessen. Hans huvudsakliga stationeringsort kommer att vara Munka avfallscentral i Lojo. Stig Lönnqvist fortsätter som det gamla RR:s verkställande direktör tills det nya RR:s styrelse har fastställt utnämningen av Paavilainen. Vesa Heikkonen, som nu är ÖNA:s utvecklingschef, kommer på motsvarande sätt att vara vd för ÖNA efter att Tanskanen övergått till en ny arbetsgivares tjänst.

Jukka Paavilainen är nu branschdirektör inom avfallshantering vid konsultbolaget FCG. Före det var han utvecklingsdirektör och linjedirektör för SAD:s, nuvarande HRM:s, avfallshanteringsanläggning i 13 år.

”Jag är mycket entusiastisk och motiverad inför den nya uppgiften”, säger Paavilainen. ”Båda bolagen är i gott skick och fusionen medför många nya utmaningar och möjligheter. Jag är speciellt glad över att jag till att börja med kan koncentrera mig på den mycket arbetskrävande fusionsprocessen utan att behöva sköta verkställande direktörens rutinuppgifter”.

Mer information:
Ulla Lindström-Dahl, RR:s styrelseordförande, tel. 050-561 8530
Matti Nuutti, ÖNA:s styrelseordförande, tel. 0400-502 282


Senast ändrat
15.05.2013