< Aktuellt
15.05.2013

I Sibbo tas den internetbaserade egenvårdstjänsten Medinet i bruk

Den elektroniska egenvårdstjänsten Medinet som utvecklats av Mediconsult Oy tas i bruk på Sibbo hälsocentral 20.5.2013. Med hjälp av den webbaserade tjänst kan vem som helst följa upp och främja sin hälsa.

Hälsovårdens kunder får snabbt och lätt uppgifter bland annat om sitt eget hälsotillstånd, laboratorieresultat, läkemedelsdoseringar och vaccineringar. Egenvårdstjänsten hjälper såväl patienterna som de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården – då alla uppgifter är samlade på ett ställe har patienten en möjlighet att delta i sin egen vård.

 Det finns redan vetenskapliga bevis på att egenvårdstjänsten Medinet fungerar: Inom ramen för projektet Care4Me, som leds av VTT, undersöktes egenvården hos patienter med typ 2-diabetes med hjälp av elektroniska hjälpmedel på Sibbo hälsocentral. På basis av resultaten fungerade egenvården bra enligt ett koncept där patienten har tillgång till en yrkesutbildad persons stöd, ett elektroniskt Medinet-konto med automatiska påminnelser samt en mobilapparat. I fortsättningen kan användaren även med hjälp av Medinet göra en omfattande självhälsokontroll, som kartlägger bl.a. riskerna att insjukna i sjukdomar som förkortar livslängden.

Mera information finns här.

Tilläggsuppgifter:
Välfärdskordinator Leena Pääkkönen-Tarvainen Sibbo kommun leena.paakkonen-tarvainen@sibbo.fi tfn 09 2353 6301
Chefläkare Kati Liukko, Sibbo kommun kati.liukko@sibbo.fi
Medicinsk direktör Ville Salaspuro, Mediconsult Oy ville.salaspuro@mediconsult.fi tfn 050 595 4431
Försäljningsdirektör Antti Kokkonen, Mediconsult Oy antti.kokkonen@mediconsult.fi tfn 050 598 1295

Mera information om Medinet: http://www.mediconsult.fi/tuotteet-ja-palvelut/digitaaliset-terveyspalvelut/medinet-omaterveyspalvelu

Care4Me-projektets webbplats: http://www.vtt.fi/sites/care4me

 

 


Senast ändrat
15.05.2013