< Aktuellt
13.05.2013

Farligt avfall och metallskrot förs avgiftsfritt till Otto-insamlingen

Den vårliga insamlingsrundan med Otto-insamlingsbilarna som ordnas av Östra Nylands Avfallsservice Ab startar måndagen 13.5.

På insamlingsbilarnas hållplatser tas metallskrot och hemmens farliga avfall avgiftsfritt emot. De vanligaste typerna av farligt avfall i hemmen är läkemedel, batterier, ackumulatorer, lågenergilampor och lysrör samt målfärgsrester.

Insamlingsbilarna kan inte ta emot elapparater, så som tv- och radioapparater, dammsugare, mikrovågsugnar och frysboxar. Insamlingen av elapparater är på producenternas ansvar och avgiftsfria insamlingspunkter finns i anslutning till småavfallsstationerna eller affärerna. Ytterligare information om insamling av elapparater finns på sidan www.serkierrätys.fi

Gratis mottagning av metallskrot och hemmens farliga avfall sker förutom vid Otto-insamlingsbilarna också på våra småavfallsstationer året om under öppettiderna.

I varje ägarkommun inom Östra Nylands Avfallsservices verksamhetsområde finns en småavfallsstation. Till småavfallsstationen kan invånare och sommargäster avgiftsfritt lämna bl.a. elapparater, metallskrot, hemmets farliga avfall, ris, krattningsavfall och träavfall.

Otto-insamlingen startar i Borgå 13.5. I Lovisa startar insamlingen 20.5., i Borgnäs 24.5. och i Sibbo 25.5. Insamlingsrundan avslutas i Askola 29.5.

Avfallet mottas direkt i bilarna. Inget avfall får lämnas på hållplatsen före eller efter utsatt tidpunkt.

Närmare anvisningar och uppgifter om hållplatstider fås av ÖNA:s kundtjänst, tel. 0200 70707, www.iuj.fi  eller i tidningen Återvinnare, som har delats ut till alla hem.

 

 


Senast ändrat
13.05.2013