< Aktuellt
01.10.2020

Har du sett illdåd, våld eller narkotikahandel i Sibbo? - Fungera så här

Sibbo kommun och polisen samarbetar för att öka säkerheten i Sibbo. Kommunens tjänstemän har tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande träffat 28.9.2020 polischefen för Östra Nyland, Ilkka Koskimäki, och diskuterat ärenden kring säkerheten i Sibbo. Den ökande användningen av narkotika bland ungdomar och sidoeffekterna kring det har väckt oro.

Kommunen och polisen vill påminna att vi alla kan påverka säkerheten i Sibbo. Om du sibboelev, studerande, vårdnadshavare, kommuninvånare eller tjänsteman märker försäljning av droger, ring omedelbart 112!

Om du ser illdåd, våld eller dylikt ring 112.
Begäran som är adresserad till polisens förebyggande verksamhet och som inte kräver direkt ingripande kan skickas till adressen ennaltaestavatoiminta.ita-uusimaa@poliisi.fi .


Senast ändrat
01.10.2020