< Aktuellt
01.10.2020

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.

Säkerhetsenkäten kan besvaras under tiden 14.9–4.10.2020 på webbadressen: https://webropol.com/s/turvallinenarki

Frågeformulär i pappersform delas ut på kommunens serviceställen SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla.

Tilläggsinformation:
utvecklingschef Santeri Pohjolainen, Östra Nylands räddningsverk
santeri.pohjolainen@borga.fi, tfn 040 159 3237


Senast ändrat
01.10.2020