< Aktuellt
06.07.2020

Missförhållanden som upptäcktes i inneluftsundersökningen i Festsalen i Sibbo åtgärdas i sommar

Inneluften i Festsalen i Sibbo undersöktes på våren och i undersökningen upptäcktes några missförhållanden som ska åtgärdas senast under sommaren. En del av missförhållandena har redan åtgärdats. Inneluften i Festsalen undersöktes när några av Jokipuiston koulus elever och personalen fick symtom i lokalerna. Skolan är tillfälligt verksam i Festsalen.

Prover tagna vid inneluftsundersökningen i Festsalen visade inga tecken på fibrer eller lättflyktiga organiska föreningar. Även bakteriehalten i inneluften underskred riktvärden i samtliga lokaler. Däremot visade mikrobproverna tagna i inneluften att det möjligen finns en ovanlig mikrobkälla som misstänks vara friskluftsventilerna på ytterväggarna. Med tanke på ventilationen konstaterades det att undertrycket i byggnadens lokaler är för stort. I källarvåningen under marken upptäcktes också fuktnivåer som var något förhöjda.

En del av misshållandena som upptäckts i undersökningarna har redan åtgärdats. Reparationsarbetet fortsätter ännu under sommaren. Samtliga friluftsventiler har redan rengjorts och desinficerats. Klätterväxterna har också avlägsnats från ytterväggarna. Luftkonditioneringen har justerats så att den fungerar rätt. Alla saker och gamla föremål som inte hör hemma i byggnadens botten- och övre bjälklag kommer att avlägsnas. En undersökningsplan om eventuella fortsatta undersökningar har också beställts för Festsalen.

Jokipuiston koulu har använt Festsalen som tillfälliga lokaler när skolans egna lokaler saneras. Reparationerna i skolbyggnadens nyare del, dvs. gymnastiksalens del, färdigställs nu i juli 2020. Därefter justeras ännu ventilationen, lokalerna städas och några kontrollmätningar utförs. Eleverna och personalen som arbetar i Festsalen den kommande hösten kommer att flytta till den färdigreparerade delen senast under höstloven 2020.


Senast ändrat
06.07.2020
Taggar: skolor