< Aktuellt
18.06.2020

De slutgiltiga illustrationerna av Nickby centralpark

Planerandet av Nickby centralpark genomfördes i Sibbo för första gången våren 2020 med metoden involverande budgetering. Målet med metoden har varit att involvera kommunens invånare i planeringsprocessen genom att låta invånarna vara delaktiga i planerandet och påverka slutresultatet. På grund av Corona situationen är tidtabellen för förverkligandet av parken ännu oklar.

Hitta de färdiga illustrationerna av Nickby centralpark från Sibbo bygger och utvecklar -sidor genom att klicka på den här länken.

Idéerna samlades in med hjälp av applikationen CHAOS Crowd samt i fysiska idésmedjor runt om i Nickby. Totalt fick vi in nästan 400 idéer som sedan delades in i olika teman för att vidareutvecklas i en workshop.På grund av den pågående Corona epidemin blev workshopen tvungen att ordnas på distans. Den virtuella workshopen ordnades med programmet Zoom. Under workshopen fick deltagarna leva sig in i en barnfamiljs, en seniors, en ungdoms och en kulturentusiasts roll. Detta resulterade i fyra olika servicestigar eller kundresor och att de mest relevanta idéerna började ta form.

På basis av de mest populära idéerna och resultatet av workshopen formades sju olika alternativ för olika delområden av parken. För samtliga alternativ gjordes även en kostnadsberäkning av förverkligandet. Kommuninvånarna hade sedan möjlighet att rösta på sina favoritalternativ genom att fördela budgeten på 600 000 € som han eller hon ville alternativen emellan.

Omröstningen utfördes med hjälp av applikationen CHAOS Crowd. Utöver detta gavs även möjlighet att rösta per telefon. I applikationen gavs 94 röster och per telefon 3 röster. Som bas för översiktsplanen av parken valdes de fyra alternativ som fått flest röster; blomsterparken, vackra planteringar, mångfald och biblioteksparken.

 

Mer information:
Maria Mäntylä
Planerare
maria.mantyla (at) sibbo.fi


Senast ändrat
18.06.2020