< Aktuellt
07.05.2020

Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds med en omfattande enkät

Inom den närmaste veckan får 30 500 medborgare runtom i landet ett formulär med frågor om deras uppfattning om hemkommunen och om hur olika frågor sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. Förfrågan sänds också till 600 Sibbobor.

Enkäten är en av de mest omfattande utredningarna som kartlägger kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har regelbundet genomfört motsvarande, och lika omfattande, invånarenkäter ända sedan 1990-talet. De senaste invånarenkäterna genomfördes som en del av ARTTU2-forskningsprogrammet 2015 och 2017.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2020.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 36,5, säger Pekola-Sjöblom.

I enkäten deltar 43 kommuner – ett representativt urval av Finlands kommunfält

Enkäten skickas till sammanlagt 30 500 vuxna invånare enligt ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 000 personer. På urvalets storlek inverkar dels kommunstorleken, dels eventuella kommunsammanslagningar under tidigare år.

I invånarenkäten 2020 deltar 43 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland: Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juga, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuru, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Libelits, Nivala, Nådendal, Oulainen, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Närmare upplysningar:
Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Mer information om Invånarundersökningen 2020: www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020


Senast ändrat
07.05.2020