< Aktuellt
16.05.2020

Enkäten om gatornas vinterunderhåll är öppen att svara!

Enkäten om gatornas vinterunderhåll är öppen att svara!
Sandningssanden har nu sopats bort från gatorna och det är dags att ge respons om den gångna vintern. Hur lyckades vi med vinterunderhållet av gatuområden?

Här nedan hittar du en länk. Bakom den öppnas Sibbo kommuns invånarenkät om nivån på vinterunderhållet.


Till enkäten. Enkäten är öppen att besvara fram till 22.5.2020.

För att kunna svara på enkäten måste du först välja det område vars vinterunderhåll dina svar gäller. På det här sättet kan resultaten av enkäten bättre riktas till eventuella åtgärder som svaren föranleder. De övriga punkterna får man svara på enligt eget omdöme.

Kom ihåg att trycka på knappen ”Färdig” när du vill skicka dina svar.

Tack för din tid!

Mer information: 
Simo Kesti, tf. Kommunteknisk chef, Gator och grönområden, simo.kesti@sibbo.fi


Senast ändrat
18.05.2020