< Aktuellt
26.03.2020

Öppettiderna för telefontjänsten vid Sibbo hälsocentral och den brådskande mottagningen utvidgas – mun- och tandvården i Söderkulla stängs 30.3

Öppettiderna för telefontjänsten till öppenvårdsmottagningen och den brådskande mottagningen förlängs i Sibbo. Avsikten med de förlängda öppettiderna är att minska trycket på samjouren vid Borgå sjukhus och minska smittorisken. Mun- och tandvården koncentreras till Nickby från och med 30.3, och icke-brådskande mun- och tandvård erbjuds inte alls 30.3–30.4.2020. Avsikten är att minska smittorisken och frigöra personal för mera brådskande uppgifter.
Hälsocentralens telefontjänst betjänar vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 9–16

Telefontjänsten till öppenvårdsmottagningen i Sibbo på numret 09 2353 6001 betjänar i fortsättningen vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 9–16. Övriga tider betjänar Jourhjälpen på numret 116 117.

Telefontjänsten vid Sibbo hälsocentral betjänar såväl i symptom i luftvägarna som i andra brådskande hälsorelaterade ärenden. Har man lindriga symtom ber vi fortfarande att man stannar hemma. Ta inte heller kontakt per telefon om du endast har lindriga symptom.

Om du har allvarliga symptom, ring alltid först! En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Sibbo hälsocentral, vardagar 8–18, lö–sö 9–16, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

Den brådskande mottagningen är öppen vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 10–16

Den brådskande öppenvårdsmottagningen i Sibbo är också öppen längre än tidigare. Den brådskande mottagningen vid Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14) är öppen vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 10–16.

Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbeställning, så kontakta först telefontjänsten.

I nödsituationer ska du ringa nödnumret 112.

Endast brådskande mun- och tandvård i Nickby

Mun- och tandvården i Sibbo koncentreras till Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14). Verksamhetsstället i Söderkulla stängs 30.3.

Under 1.6-31.7.2020 erbjuds begränsat icke-brådskande tider till mun- och tandvård.
Brådskande mun- och tandvård erbjuds i Nickby. Tider till den brådskande mun- och tandvården kan beställas på numret 09 2353 6002.

Vi ringer de kunder som har en tid till den icke-brådskande mun- och tandvården så snart som möjligt för att annullera tiden. Samtidigt bedöms på nytt hur brådskande behovet av mun- och tandvård är för kunden.

Avsikten är att minska smittorisken och frigöra personal för mera brådskande uppgifter.


Senast ändrat
25.05.2020