< Aktuellt
18.03.2020

Socialvårdens coronarådgivningstelefon öppnar på torsdagen – Hjälp dem som hör till riskgrupperna!

Socialvårdens coronarådgivningstelefon öppnar på torsdagen – Hjälp dem som hör till riskgrupperna!
Kan du inte gå till butiken eftersom du hör till riskgruppen för coronaviruset? Håller din medicin på att ta slut, men du borde undvika apoteket? Socialvården i Sibbo kommun vill stödja personer som hör till riskgrupperna och öppnar en coronarådgivningstelefon på torsdagen den 19 mars 2020.

Du kan ringa rådgivningstelefonen när du behöver hjälp med att uträtta ärenden i de rådande undantagsförhållandena som uppstått till följd av coronavirusepidemin. Via rådgivningstelefonen erbjuder kommunen hjälp med att leverera hem matkassar eller mediciner.

Vi behöver också din hjälp

Vi utmanar husbolag, grannar, anhöriga och vänner att hjälpa personer över 70 år och andra som hör till riskgrupperna bland annat med att gå till butiken eller apoteket.

-Men kom ihåg att undvika närkontakt med personer som hör till riskgrupperna. När du utför uppgiften ska du se till att du inte utsätter den hjälpbehövande för någon risk, säger Helena Räsänen, servicedirektör för Tjänster för äldre och handikappade.

Du kan också anmäla ditt intresse att hjälpa via webbapplikationen https://vapaaehtoistyo.fi/sipoo/. Vi hoppas att även föreningar och idrottsklubbar visar sitt intresse.

Rådgivningstelefonen betjänar vardagar på numret 09 2353 6006

Socialvårdens coronarådgivningstelefon i Sibbo betjänar vardagar klockan 8-15 på numret 09 2353 6006. På numret ges ingen hälsorådgivning utan i hälsorelaterade ärenden ska man kontakta hälsostationen.

I övriga socialvårdsrelaterade frågor som inte rör coronaviruset betjänar socialvårdens gamla vanliga telefonnummer. Till exempel vuxensocialarbetet, handikappservicen och socialarbetet för barnfamiljer har förlängt sina telefonjourtider.

Personer som hör till corona-riskgrupper eller blivit exponerade för smittan bes avboka icke-brådskande tider till mun- och tandvården

Sibbo kommun ber att personer som hör till riskgrupperna för coronaviruset (COVID-19) samt personer som redan är smittade eller har blivit exponerade för smittan avbokar sina icke-brådskande tider till mun- och tandvården.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar (på finska) finns det skäl att senarelägga icke-brådskande vårdtider för personer som har diagnosticerats med eller som misstänks ha coronavirusinfektion. Det uppmanas också att vårdtiderna senareläggs för personer som antingen hör till riskgrupperna, som har exponerats för eventuell smitta eller som har återvänt från en utlandsresa inom 14 dygn. Dessa grupper erbjuds endast akut vård.

Man ska inte heller besöka tandvården om man har några som helst förkylningssymtom. Var alltså vänlig och avboka din tid till icke-brådskande tandvård om du har även lindriga förkylningssymtom.

Vi hoppas att personer som hör till ovan nämnda grupper själv avbokar sin tid till icke-brådskande vård genom att ringa tidsbeställningen i Sibbo, numret är 09 2353 6002. Om numret inte svarar, kan man också avboka sin tid genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen. Den automatiska telefonsvararen ger anvisningar om hur man avbokar sin tid. Vänligen lyssna på anvisningarna i sin helhet när du ringer numret.

Om du behöver akut tandvård men har förkylningssymtom, respektive hör till ovan nämnda grupper, ta först kontakt med mun- och tandvården per telefon. Under samtalet bedömer personalen behovet av vård och anvisar en vårdplats för dig.

Länk:
Förteckning över riskgrupperna för coronavirussjukdomen (COVID-19) på THL:s webbplats (på finska)


Senast ändrat
20.04.2020