< Aktuellt
17.03.2020

Söderkulla skola planeras vid Fröken Miilis väg

Kommunstyrelsen i Sibbo har beslutat att den nya fastigheten för Söderkulla skola byggs som en tvåserieskola vid Fröken Miilis väg. Vid planeringen beaktas möjligheterna att placera dagvårds- och förskoleverksamhet i byggnaden. Samtidigt planeras så att språkbadsverksamhet kan inledas i Sipoonlahden koulu hösten 2021. Kommunstyrelsen beslutade om grunderna för planeringen av den nya skolfastigheten i går 16.3.2020. Motförslaget som gjordes på mötet godkändes med rösterna 11 mot 0.

Två alternativ utreddes som möjliga framtida placeringar för skolan: Kompassgränden och Fröken Miilis väg. Ur en pedagogisk synvinkel är båda alternativen lika bra, men man erhåller flera synergifördelar om skolan placeras vid Fröken Miilis väg. Vid Fröken Miilis väg får Söderkulla skola till exempel tillgång till mångsidiga idrottsanläggningar. Skolan kan också använda samma gymnastiksalar som Sipoonlahden koulu. Vid Kompassgränden hade man varit tvungen att bygga en egen gymnastiksal för skolan. Dessutom beräknas det att skollokalerna blir cirka 1,5–2 miljoner euro förmånligare när de byggs vid Fröken Miilis väg.

Söderkulla skola är för närvarande verksam i tillfälliga lokaler vid Lärdomsvägen. I början av höstterminen 2020 flyttar skolan till samma fastighet som Sipoonlahden koulu där verksamheten fortsätter tills den nya fastigheten för Söderkulla skola har färdigställts. Söderkulla skola inklusive förskolan har cirka 200 elever och antalet elever har ökat gradvis. Det finns för närvarande ingen språkbadsskola i södra Sibbo. Barnen som deltar i språkbadsförskoleundervisning är tvungna att fortsätta sina studier i Nickby när de börjar sin skolstig.

Avsikten är att projektplanen för den nya skolfastigheten färdigställs under det här året.


Senast ändrat
17.03.2020
Taggar: skolor