< Aktuellt
17.03.2020

Sibbo ansluter sig inte ännu till Apotti

Sibbo kommunstyrelse beslutade i går (16.3.2020) att kommunen att inte deltar i Apotti patient- och klientdatasystemets ramavtal enligt den nu föreslagna tidtabellen. Kommunen är beredd att påbörja föhandlingar om att delta i Apotti i ett senare skede.

Sibbo kommun är beredd att behandla beslutet på nytt om ett beslut att teckna Oy Apottis Abs aktier inom föreslagna tiden räcker för att möjliggöra en senare ibruktagning av patient- och klientssystemet, eller om det inom den föreslagna tidtabellen presenteras betydande förändringar till anslutningsvillkoren.


Senast ändrat
17.03.2020