< Aktuellt
16.03.2020

Det önskas att eleverna stannar hemma för distansundervisning redan på tisdag morgon i Sibbo

Statsrådet har i dag (16.3.2020) dragit upp riktlinjer om rekommendationer för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Till exempel skolornas lokaler stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Följaktligen kommer alla skollokaler att stänga också i Sibbo 18.3.2020. Sibbo kommun önskar dock att eleverna stannar hemma för distansundervisning redan på tisdag morgon.

Förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1–3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner är enligt statsrådets riktlinje ett undantag. Mer information om detta ges via Wilma.

I Sibbo har man i förväg förberett sig på att stänga skolorna. Grundskolans årskurser 7–9 och gymnasierna övergick redan i dag (16.3.2020) till distansundervisning. Man har också redan förberett sig på att ge distansundervisning till eleverna i årskurs 1–6. Man har också bett alla elever att förvara läroböckerna och de personliga datorerna hemma.

När skolorna är stängda erbjuds distansundervisning. Anvisningar för undervisningen skickas via Wilma till eleverna och vårdnadshavarna. Anvisningarna innehåller elevernas dagliga läsordning för distansundervisningen. Om en elev inte har möjlighet att använda Wilma, sker kontakten per telefon. Om elevens läroböcker och/eller dator blivit kvar på skolan, kontaktar eleven eller vårdnadshavaren klassläraren, klassföreståndaren eller gruppledaren.

Vårdnadshavare, följ med Wilma!

-För att distansundervisningen ska lyckas krävs ett smidigt samarbete mellan hemmet och skolan. Vi ber om ert tålamod och uppmanar er att aktivt följa med Wilma, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Utbildningstjänsters information koncentreras till Wilma. Vi strävar efter att ge noggrannare information om de praktiska arrangemangen så snart som möjligt via Wilma.

Vi rekommenderar att man sköter barnet hemma

Daghemmen i Sibbo hålls fortfarande öppna. Målet är att trygga tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta.

Vi rekommenderar att man i enlighet med statsrådets riktlinje sköter barnet hemma i mån av möjlighet.

Biblioteken, idrottslokalerna och ungdomslokalerna i Sibbo har redan stängt

Bland annat biblioteken, idrottslokalerna och ungdomslokalerna har redan stängt i Sibbo. Beträffande dessa medför statsrådets riktlinjer inga ändringar i Sibbo.

-Vi ber att alla undviker onödig vistelse på allmänna platser. Vi hoppas att även ungdomar orkar sitta hemma så mycket som möjligt, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Söderkulla hälsostation stängs

De anställda vid Söderkulla hälsostation flyttas till Nickby hälsostation för att stärka personalresurserna inom de brådskande tjänsterna.

Söderkulla hälsostation är öppen ännu på onsdagen den 13 mars men stängs efter det. Hälsovårdstjänsterna kontaktar de kunder som har en reserverad till Söderkulla efter onsdag 18.3.

Besöksförbud på inrättningar för äldre personer

På boendeserviceenheterna och hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning har införts besöksförbud. Anhöriga ombeds hålla kontakt på andra sätt, t.ex. per telefon.

Besöksförbudet gäller inte anhöriga till kritiskt sjuka och barn, anhöriga till patienter i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen. Situationen bedöms dock från fall till fall.

Länkar:

Statsrådets webbplats: Statsrådets riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, högre utbildning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset

Statsrådets webbplats: Regeringen har konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet


Senast ändrat
16.03.2020
Taggar: skolor