< Aktuellt
15.03.2020

Sibbo utvidgar åtgärderna för att bromsa coronavirusets spridning – Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 och gymnasiets årskurser 1–2 övergår till distansundervisning

Sibbo kommun utvidgar de förebyggande åtgärderna för att bromsa coronavirusets spridning. Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 och gymnasierna övergår till distansundervisning. Den öppna småbarnspedagogik som kommunen ordnar ställs in. Biblioteken och ungdomslokalerna stängs. Sibbo Instituts undervisning avbryts. Alla åtgärder är i kraft till slutet av april.
De övre klasserna och gymnasiet övergår till distansundervisning, öppen småbarnspedagogik ställs in

Sibbos grundskolors årsklasser 7–9 och gymnasiernas årskurser 1–2 övergår till distansundervisning fr.o.m. måndagen den 16 mars. Ändringen berör inte studentskrivningarna.

Närundervisningen fortsätter som normalt i förskolorna och grundskolornas årsklasser 1–6.

Alla anvisningar angående undervisningen sänds via Wilma till både elever och vårdnadshavare. I anvisningarna, som läraren ger, framgår skoldagens innehåll och uppgifter. Om familjen inte har möjlighet att använda Wilma sköts kontakten per telefon.

Om elevens böcker, dator eller övrigt skolmaterial har blivit kvar på skolan kontaktar eleven eller vårdnadshavaren klassläraren eller gruppledaren.

Om eleven önskar närundervisning erbjuds den i skolan. De som vill ha närundervisning ombeds att anmäla om det via Wilma.

Elever som undervisas på distans kan äta i sin egen skola kl. 11.00–12.00.

Öppen småbarnspedagogik som kommunen ordnar ställs in. I övrigt betjänar kommunens småbarnspedagogik, som till exempel daghemmen, som vanligt. Bland annat klubbverksamheten och den tillfälliga vården hör till den öppna småbarnspedagogiken.

Sibbo Instituts undervisning avbryts

Sibbo kommun har även bestämt att Sibbo Instituts undervisning inställs fr.o.m. måndagen den 16 mars till slutet av april. Enda undantaget är integrationsundervisningen som fortsätter planenligt.

Vi strävar efter att ersätta institutets undervisning genom att förlänga vårterminen förutsatt att omständigheterna medger detta. Vi återkommer senare till en eventuell återbetalning av kursavgifter. Institutets kundbetjäning betjänar per telefon tfn 09 2353 6004 mån-tors kl. 10.00-11.30 och 12.00-14.00. Du når oss även per e-post sibbo.institut@sibbo.fi.

Ungdomslokalerna stängs

Kommunen har beslutat att stänga även ungdomslokalerna Nickby ungdomsgård Unkan och Söderkulla ungdomsutrymme Pleissi till slutet av april.

Grupperna inom specialungdomsarbetet tar en paus. Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter och ungdomsarbetarna kan kontaktas bland annat per telefon och sociala medier.

Biblioteken stängs

Kommunen stänger även Söderkulla och Nickby bibliotek fr.o.m. måndag den 16 mars till slutet av april. Även meröppetbiblioteket stängs i Söderkulla.

Nätbiblioteket och e-tjänsterna kan användas på webbsidan helle.finna.fi. Bibliotekets kundtjänst ger råd och anvisningar om hur man kan utnyttja bibliotekstjänsterna när biblioteken är stängda per telefon 09 2353 6003. Avgifter som förorsakas av stängningen krävs inte av kunderna.


Senast ändrat
15.03.2020
Taggar: skolor