< Aktuellt
13.03.2020

Alla som kommer hem efter en utlandsresa bes också i Sibbo att stanna hemma från skola och småbarnspedagogik i två veckor

Alla som kommer hem efter en utlandsresa bes också i Sibbo att stanna hemma från skola och småbarnspedagogik i två veckor
Finlands regering har preciserat sina rekommendationer och uppmanar alla som återvänder från utlandet stanna hemma i två veckor efter resan. Tidigare talade man om personer som hade rest i epidemiområden. Även Sibbo kommun har följaktligen preciserat sina riktlinjer.

Barn, ungdomar och studerande som vistats var som helst utomlands ska kontakta serviceproducenten respektive utbildningsanordnaren för att komma överens om frånvaro och när de kan återvända till daghemmet eller läroanstalten (två veckor). Den nya riktlinjen gäller alltså inte längre enbart personer som vistats i ett område som hittills har klassats som epidemiområde, utan alla som återvänder från en utlandsresa. Även i Sibbo rekommenderas det att barnet stannar hemma från småbarnspedagogiken eller skolan i två veckor efter en utlandsresa. Vi ber också barn som uppvisar influensasymtom inte kommer till skolan eller småbarnspedagogiken, alltså även om barnet inte har rest utomlands.

Sibbo kommuns personal har också uppmanats stanna hemma från arbetsplatsen i två veckor efter en utlandsresa, om det bara är möjligt.

Besök i boendeserviceenheter för äldre samt på akut- och rehabiliteringsavdelningarna i hälsocentralens sjukhus rekommenderas inte. Det önskas att anhöriga i mån av möjlighet håller kontakt på ett annat sätt.

Det meddelande som Sibbo kommun publicerade igår (12.3.2020) under rubriken ”Sibbo förbereder sig för det nya coronaviruset på många sätt och strävar för sin del efter att fördröja ett utbrott av epidemin” har uppdaterats enligt de nya preciseringarna.


Senast ändrat
13.03.2020