< Aktuellt
24.02.2020

Ljus och Energi i Byarna! -konsertserien fortsätter i Sibbo

Ljus och Energi i Byarna! -konsertserien fortsätter i Sibbo
Projektet Ljus och Energi i Byarna! fortsätter på våren i byagårdarna i Sibbo. Lördagen den 29 februari 2020 kl. 14 uppträder sopranen Mari Karjalainen och Lojo stadsorkesters blåssextett i Widegård. Repertoaren består av sånger som hyllar den finska naturen (Lauluja Suomen luonnosta). I konserten hörs bland annat verk av Sibelius, Kuula och Merikanto. Lojo stadsorkesters egen klarinettist Kimmo Leppälä, som Sibbobor känner redan från förr, har arrangerat repertoaren för den här sammansättningen av ensemblen. Sånger om den finska naturen hörs även söndag 1.3.2020 i Nickby i Servicehuset Elsie kl. 14.

Målet med Ljus och Energi i Byarna! -konserter är pigga upp vardagen för äldre och föra kulturen närmare dem samt öka kulturens tillgänglighet och förbättra gemenskapen i byarna. En förhoppning är dessutom att konserterna ska få byborna att lägga märke till ensamma grannar som kunde behöva hjälp och sällskap. Äldre som bor hemma endast med stöd av hemvården behöver annat än att bara få sina basbehov uppfyllda. Konsertserien i byarna inleddes hösten 2018.

De kommande konserterna genomförs tack vare stöd av Lival Oy och Sibbo Energi. I samarbetet deltar förutom Lojo stadsorkester även Sipoon musiikinystävät ry samt Sibbo kommuns tjänster för äldre. Det är fritt inträde till alla konserter. Arrangörerna önskar att bybor och släktingar skjutsar sina äldre nära och kära till konserterna.

Ljus och Energi i Byarna! -konsertserien

Lördag 29.2.2020 kl. 14 Widegård, Paipisvägen 1134. Fritt inträde!
Söndag 1.3.2020 kl. 14, Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18. Fritt inträde!

 


Senast ändrat
24.02.2020
Taggar: kultur