< Aktuellt
17.02.2020

Kommentera förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård

Kommentera förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård
Har du åsikter om förbindelsebåttrafiken i Borgå och Sibbo skärgård? NMT-centralen i Egentliga Finland ber om kommentarer gällande servicenivåutkastet för förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård av kommunerna, de som anlitar förbindelsebåten och övriga intressenter fram till 28.2.2020. Utlåtande kan ges på länken webbsidan utlåtande.fi. Servicenivåutkastet i sin helhet är på finska, medan texten om servicenivån på Sibborutten och Borgårutten också finns på svenska.

Se länken: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=831588d7-71b1-42ba-9c42-d95a116ccf89

Den nya trafiken inleds i maj 2021. Förbindelsebåttrafiken i Sibbo från Gumbostrand och Kalkstrand till Simsalö, Stora Svedjeholmen och Norrkullalandet med flera öar har varje år konkurrensutsatts. I fortsättningen kommer förbindelsebåttrafiken i Sibbo att ingå i ett gemensamt femårigt serviceavtal med förbindelsebåttrafiken till Pörtö Bodö, Majholmen och Kalvö i Borgå skärgård.

Möjligheterna för skärgårdens bofasta befolkning att bo och leva i skärgården året om har varit ett viktigt mål vid beredningen av servicenivåutkastet. Rutternas servicenivå förblir ungefär densamma. Ändringarna i servicenivån berör närmast sommartidtabellen på Borgårutten. Turerna har utökats så att det blir lättare att ta sig till rekreationsområdet på Pörtö.

I juni–juli 2019 kartlade NTM-centralen genom en elektronisk enkät behov gällande förbindelse-båttrafiken. I september 2019 ordnade NTM-centralen tillsammans med Borgå stad och Sibbo kommun ett möte i Gumbostrand för allmänheten. På mötet presenterades enkätresultaten, trafikstatistik och allmänna principer för planeringen. På mötet kunde de som anlitar skärgårdstrafiken framföra vilka aspekter av trafiken som för dem är absolut viktiga och borde prioriteras. På hösten 2019 ordnades också en marknadsdialog tillsammans med företag intresserade av att operera på ruttområdena.

Förbindelsebåttrafiken konkurrensutsätts under våren 2020.

Tilläggsinformation:
Sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, NTM-centralen i Egentliga Finland, jari.nieminen@ely-keskus.fi


Senast ändrat
17.02.2020