< Aktuellt
09.01.2020

I Sibbo planeras flyttandet av Alvägens språkbadsdaghem från hösten 2020

Sibbo kommuns tjänster för småbarnspedagogik föreslår till bildningsutskottet i januari 2020 att verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem flyttas till daghemmet Lillhjärtat (Södra skolvägen 3, Sibbo). Flyttningen skulle ta plats i augusti 2020 när verksamhetsperioden börjar. Det är fråga om en tillfällig lösning som gäller tillsvidare.

Den nuvarande byggnaden som används av Alvägens språkbadsdaghem (Ekorrgränd 4, Sibbo) är i behov av sanering. Kommunens enhet Lokalitetsförvaltning har linjerat att det inte längre är lönsamt att sanera byggnaden. Omfattande sanering av byggnadens fasad, konstruktioner och inomhuslokaler vore behövligt. Byggnaden är nu i sådant skick att även inomhusluftens kvalitet kunde försämras i framtiden. Samtidigt kan Daghemmet Lillhjärtat för tillfället erbjuda lediga lokaler för Alvägens daghem.

Om bildningsutskottet godkänner förslaget om att flytta verksamheten, ska vi informera föräldrarna närmare om de praktiska arrangemangen i februari 2020. När man efter den tillfälliga lösningen i sinom tid förbereder en bestående lösning kommer föräldrarna att få framföra sina åsikter om var verksamheten i Alvägens språkbadsdaghem ska placeras.

Mer information angående småbarnspedagogiken:

Mervi Keski-Oja
Chefen för småbarnspedagogik
Sibbo kommun / Tjänster för småbarnspedagogik
Telefon 050 362 5279
mervi.keski-oja@sibbo.fi

Mer information angående fastigheten:

Henna Martikainen
Kundbetjäningschef
Sibbo kommun/Lokalitetsförvaltning
Telefon 050 383 0793
henna.martikainen@sibbo.fi


Senast ändrat
10.01.2020