< Aktuellt
13.09.2019

Ljus och energi i byarna! -konsertserien fortsätter i höst

Den omtyckta konsertserien Ljus och energi i byarna! ordnas även denna höst i byar runt om i Sibbo. Konserterna fortsätter 14.9 i Tallmo.

Hösten 2018 startade konsertserien Ljus och energi i byarna! i Sibbo. Målet med konserterna är pigga upp vardagen för äldre och föra kulturen närmare dem samt öka kulturens tillgänglighet och förbättra gemenskapen i byarna. En förhoppning är dessutom att konserterna ska få byborna att lägga märke till ensamma grannar som kunde behöva hjälp och sällskap. Äldre som bor hemma endast med stöd av hemvården behöver annat än att bara få sina basbehov uppfyllda.

Konsertserien (sex konserter på ungdomsföreningshus runt om i Sibbo) ordnades hösten 2018 och våren 2019 tillsammans med Lival Ab, Lojo stadsorkester, Musikinstitutet i Sibbo och Sibbo kommuns service för äldre. Ny samarbetspartner för projektet är Sibbo Energi.

– Vi deltar gärna i samarbetet eftersom vi i egenskap av det lokala energibolaget vill stödja Sibbobornas hälsa. Projektet Ljus och energi i byarna har en viktig uppgift – det skänker energi och upplevelser för ensamma äldre i vardagen och förbättrar gemenskapen mellan Sibboborna, konstaterar Sibbo Energis kundrelationschef Johanna Haverinen.

Konserterna fortsätter 14.9.2019 kl. 14 i FBK-huset i Tallmo. Salonkijazz-trion GdeG, Robi de Godzinsky, Kimmo Leppälä och Ilkka Leppälä, med Pekka Itkonen som solist spelar musik från gångna årtionden. Vid konserterna rör man sig smidigt mellan olika musikkulturer: från salongsmusik via slaviska toner till jazz. Samtidigt skapas ett personporträtt av den finländska populärmusikens storman George de Godzinsky.

Avsikten är att projektet Ljus och energi i byarna! ska utvidgas även till andra kommuner. Nu utmanar vi släkt och bybor att ta med sig sina grannar på de kommande konserterna. Vi välkomnar även fler företag som vill stödja ett värdigt liv i hemmet för äldre.


Senast ändrat
13.09.2019
Taggar: kultur