< Aktuellt
04.09.2019

Anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen blir färdig först om ett par veckor

Anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen blir färdig först om ett par veckor
Entreprenören meddelar att följande arbeten ännu inte har slutförts på anslutningsparkeringen och vid Södra skolstigen: strukturskikten, belysningen, kantstenarna, asfalteringen och vägmarkeringarna. Om anslutningsparkeringen tas i bruk när den inte ännu är färdig, blir det mycket svårare att slutföra resten av arbetet vilket leder till ytterligare fördröjningar.

Elever och personal i skolorna har haft problem med parkeringen på grund av fördröjningen. Som lösning till problemen har man ordnat alternativa parkeringsmöjligheter.


Senast ändrat
04.09.2019