< Aktuellt
12.08.2019

Ändrat förfarande gällande kallelse till mammografiscreening

Ändrat förfarande gällande kallelse till mammografiscreening
Fr.o.m. år 2019 enhetligas förfarandet i hela landet. Framöver skickar Cancerregistret årligen kallelse till 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66- och 68-åriga kvinnor i hela landet. Tidigare har kommunerna själv beslutat om vilka åldersgrupper som kallas till screening.

I Sibbo betyder förändringen att en del kvinnor kommer att få kallelse till mammografi två år i rad. Till en del kvinnor skickas en extra kallelse år 2019 för att uppfylla det som angivits i förordningen om screening av bröstcancer.

Kallelsen med närmare instruktioner skickas från Cancerregistret under september månad. Att delta i mammografiscreeningen är frivilligt och kostnadsfritt för kunden.

Tilläggsuppgifter om cancerscreening hittas på kommunens nätsida på den här länken.

Ta kontakt ifall du har frågor angående screeningen:
Pernilla Eriksén, tfn 050 434 0642, pernilla.eriksen@sipoo.fi
Hälsostationen 09 2353 6001


Senast ändrat
09.08.2019