< Aktuellt
29.01.2016

Befolkningstillväxten i Sibbo bland de snabbaste i fjol

Sibbo hör till de kommuner där folkmängden växte relativt sett mest år 2015. Detta framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter. Tillväxtprocenten i Sibbo utgjorde 1,9, medan tillväxten i hela landet stannade under 0,3 procent. Av Nylands kommuner växte folkmängden relativt sett mest i Sibbo.

Tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä tror att hemligheten i Sibbos tillväxt ligger i ett mångsidigt bostads- och tomtutbud, ett utmärkt läge, en fördelaktig prisnivå och den fungerande kollektivtrafik som medlemskapet i HRT erbjuder.

– I Sibbo finns tomter för såväl dem som bygger egnahemshus och radhus som byggare av höghus. Också utbudet av hyresbostäder har ökat, säger Söyrilä.

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter bodde 19 395 personer i Sibbo i slutet av år 2015, medan folkmängden uppgick till 19 034 personer i slutet av föregående år. Befolkningstillväxten på 361 personer var också antalsmässigt bland de högsta i landet, med undantag av befolkningsförändringarna i stora och medelstora städer.

I Sibbo byggs mycket

Enligt kommundirektör Mikael Grannas kommer den snabba befolkningstillväxten att fortgå under de närmaste åren. I Sibbo planläggs och byggs mycket också i år.

– För närvarande har tillväxten till stor del koncentrerats till södra Sibbo, men under följande år kommer den att utvidgas till Nickby och Tallmo, säger Grannas.

Till exempel utbyggnaden av Ådalen invid Nickby centrum inleds i år. För tillfället är tillväxten snabbast i Hassellunden i Söderkulla.

Tilläggsuppgifter:
Tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä, tfn 040 1914 360, pekka.soyrila@sibbo.fi
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi

*) Statistikcentralens förhandsuppgifter
**) Kommunens prognos


Senast ändrat
03.02.2016