RSS
22.09.2020

Stefan Lindfors konstverk Spiritus Lux lyser upp miljön i Ådalen i Sibbo

Nickbys omgivning i Sibbo kompletteras med ännu ett offentligt konstverk. Konstnär Stefan Lindfors skulptur Spiritus Lux har placerats i Ådalen och man kommer nu fritt åt att beundra den.
Taggar: kultur
22.09.2020

HRT meddelar: U-linje 983 slutar 1.10.2020

Trafikidkaren har meddelat att U-linje 983 (Kervo – Nickby – Sköldvik) slutar så att onsdag 30.9 är sista trafikeringsdagen.
21.09.2020

Sibbos utlåtande om social- och hälsovårdsreformen: Bedömningen av reformens ekonomiska konsekvenser är mycket approximativ och tidtabellen är för snäv

I förslaget till lagstiftning har social- och hälsovårdsreformens ekonomiska konsekvenser bedömts på en mycket approximativ och allmän nivå. De behov som uppstår i tillväxtområdena till följd av befolkningsökning och migration har inte beaktats tillräckligt i finansieringen. Även finansieringen för kostnader som förorsakas av tvåspråkighet är otillräcklig.
21.09.2020

Höstprogram för ungdomar

Höstprogrammet av Sibbo kommuns ungdomstjänster och idrottstjänster för 2020 har nu publicerats.
14.09.2020

Helle-bibliotekens kundmeddelanden har gått till skräpppostmappen

Under den senaste tiden har en del av förfallodagspåminnelserna som Helle-biblioteken skickar som e-post gått direkt till kundernas skräppostmappar. Detta har förorsakat missförstånd och försenade returneringar.
14.09.2020

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.
11.09.2020

Ambulerande avfallsinsamlingarna kör igång i östra Nyland

Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, börjar sina turnéer igen i östra Nyland. Vårens turné inhiberades på grund av coronaepidemin och därför ordnas nu exceptionellt en höstturné.
09.09.2020

Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

Arkiv

2020 (231)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)