Omakotitalotontit | Taasjärvi IV

Tällä sivulla on tietoa keväällä 2022 pidetystä ensimmäisestä tarjouskilpailusta. Syksyllä 2022 myytävistä tonteista ja 1.11. – 29.11.2022 järjestettävästä tarjouskilpailusta löytyy tietoa oheisesta linkistä:

Omakotitontit | Taasjärvi IV syksy 2022

 

Taasjärvi IV (T9) on osa Taasjärven aluetta, joka sijaitsee Etelä-Sipoossa Söderkullassa. Alueen asemakaava on valmistunut 2020 ja alueelle on kaavoitettu 51 omakotitonttia. Tontit myydään tarjouskilpailuilla vuosien 2022 – 2023 aikana.

Ensimmäisen tonttierän tarjouskilpailu on päättynyt 9.5.2022 klo 10. Tarjoukset avataa 17.5.2022, jonka jälkeen olemme yhteydessä tarjousten jättäjiin.

Tärkeää tietoa tarjouskilpailusta

Väliaikatietoa 17.5.2022. Tonttitarjoukset on nyt avattu ja olemme sähköpostitse yhteydessä korkeimpien tarjousten esittäneisiin 17. – 18.5. Tonttipäällikkö tekee tonttikohtaiset myyntipäätökset toukokuun lopulla. Myyntipäätökset lähetetään tiedoksi kaikille kyseisestä tontista tarjouksen tehneille.

Kevään 2022 tarjousten jättöaika on päättynyt. Mikäli hakija on jättänyt useammasta tontista korkeimman tarjouksen, hänelle tarjotaan tonttia valitsemansa ensisijaisuusjärjestyksen mukaan. Jos hakija kieltäytyy tarjotusta tontista, ei hänelle tarjota muuta, alempana ensisijaisuusjärjestyksessä olevaa tonttia.

Tarjouskilpailu on suljettu, eli jätetyistä tarjouksista ei saa tietoa ennen tarjouskilpailun loppua. Tarjoukset avataan 17.5.2022. Tarjousten jättöajan ulkopuolella jätetyt, alle tontin pohjahinnan olevat sekä muista, kuin nyt myynnissä olevista Taasjärvi IV:n tonteista jätetyt tarjoukset hylätään.

Tutustuthan huolellisesti tonttien myyntimateriaaleihin näiltä sivuilta, sekä alueen kaavaan ja rakennustapaohjeeseen, joihin löytyy linkki sivun alaosasta.

Tietoa tonteista

Tonttien tehokkuus luku on e=0,25 (tämä tarkoittaa, että rakennusoikeus on 25% tontin pinta-alasta) ja tämän lisäksi tontilla saa rakentaa 40 m² kokoisen talousrakennuksen. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Alueen kaavassa on määritetty kortteleittain suurin sallittu kerrosluku. Tätä kerroslukua ei saa ylittää mutta kerroksia on mahdollista rakentaa vähemmän. Asemakaavasta sekä rakennustapaohjeesta selviää tarkemmat määräykset siitä, miten alueelle saa rakentaa. Tontin ostaja sitoutuu rakentamaan tontille rakennustapaohjeen mukaisesti. Linkki asemakaavaan ja rakennustapaohjeeseen löytyy sivun alareunasta.

Osalla tonteista on liittymismahdollisuus hulevesiputkistoon. Osalla tonteista hulevedet ohjataan niskaojan kautta hulevesialtaaseen. Jos tontilla on kaavassa hule-4 merkintä, on merkitty alue varattava hulevesiojalle.

Tontit myydään sellaisessa kunnossa mitä ne myyntihetkellä ovat. Kunta ei poista puustoa ennen tonttien myyntiä.

Tietoa myynnistä

Ensimmäisenä tulee myyntiin korttelien 581 – 584 tontit 4.4. – 9.5.2022 järjestettävällä tarjouskilpailulla. Tonttien pohjahinta on 93 – 96 €/maa-m² tontin sijainnista riippuen. Alle pohjahinnan olevat tarjoukset hylätään. Tontit luovutetaan korkeimman tarjouksen jättäneelle. Tarjouksen voi jättää yksityishenkilö tai yritys. Samalle taholle voidaan luovuttaa alueelta vain yksi tontti. Tarjoukset avataan viikolla 20, jonka jälkeen korkeimman tarjouksen jättäneille ilmoitetaan.

Tontit luovutetaan tahoille, jotka eivät ole ostaneet tai vuokranneet asuntotonttia Sipoon kunnalta viimeisen 5 vuoden aikana.  Kauppahinnan lisäksi tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa. Varausmaksu tonteista on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tontin myyntipäätös on saanut lainvoiman.

Alueeseen tutustuminen

Tontteja ei ole tällä hetkellä merkitty maastoon. Koska kunnallistekniikan rakennustyöt ovat vielä käynnissä, ja alueella kulkee työmaa-ajoneuvoja, ei rakenteilla olevia katuja saa vielä käyttää. Alueella liikkuessa on noudatettava varovaisuutta ja toivomme, että tutustumiskäynnit ajoitetaan klo 17 jälkeen. Merkitylle työmaa-alueelle ei ole luvallista mennä.Taasjärvi IV:n sijainti

21.3.2022 järjestetyn tontti-infon materiaalia

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostajan kustannuksista

21.3.2022 infotilaisuuden esitys tonttien myynnistä

Kooste 21.3..2022 infotilaisuuden kysymyksistä

Tietoa alueen kunnallistekniikasta (21.3. infotilaisuudesta)

Tonttien tiedot

Taasjärven tontit kartalla

Kartta tonttien rajamitoista

Kohteen tunnus kartalla Tontti Pinta-ala m² Rakennusoikeus k-m² Osoite Pohjahinta
€/m2 €/tontti Huom!
A K581T1 1001 250 Kaunokkikaari 17 96 96 096
B K581T2 1006 252 Kaunokkikaari 15 93 93 558
C K581T3 1014 254 Kaunokkikaari 13 93 94 302
D K581T4 1096 274 Kaunokkikaari 11 93 101 928
E K581T5 982 246 Kaunokkikaari 9 93 91 326
F K581T6 983 246 Kaunokkikaari 7 96 94 368
G K582T1 944 236 Kaunokkikaari 12 96 90 624
H K582T2 919 230 Kaunokkikaari 10 93 85 467
I K582T3 857 214 Kaunokkikaari 8 93 79 701
J K582T4 1103 276 Kaunokkikaari 6 96 105 888
K K583T1 999 250 Kaunokkikaari 20 96 95 904
L K583T2 1277 319 Kaunokkikaari 22 93 118 761
M K583T3 1106 277 Kaunokkikaari 24 93 102 858
N K583T4 1011 253 Kaunokkikaari 26 96 97 056
O K584T1 1123 281 Kaunokkikaari 21 96 107 808
P K584T2 1156 289 Kaunokkikaari 23 93 107 508
Q K584T3 1052 263 Kaunokkikaari 25 93 97 836
R K584T4 1073 268 Kaunokkikaari 27 93 99 789
S K584T5 815 204 Ketokaunokinpiha 1 93 75 795 Kaavassa varaus huleojalle
T K584T6 942 236 Ketokaunokinpiha 3 93 87 606 Kaavassa varaus huleojalle
U K584T7 961 240 Ketokaunokinpiha 5 96 92 256 Kaavassa varaus huleojalle

Tiedustelut

Tonttien myyntiin liittyen:

Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyen:

Lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, etunimi.sukunimi@sipoo.fi