Omakotitontit | Pohjanniitty kevät 2023

Tällä sivulla on tietoa Pohjanniityn keväällä 2023 myyntiin tulevista tonteista. Kevään 2022 tonttiarvonnassa myynnissä olleiden tonttien tiedot löytyvät oheisesta linkistä:

Pohjanniityn asemakaava (NG 9) on valmistunut vuonna 2020. Pohjanniitty sijaitsee Nikkilässä, suositulla ja kehittyvällä Nikkilän kartanon alueella hyvien ulkoilumaastojen lähettyvillä. Alueelle on kaavoitettu 28 omakotitonttia. Näistä kortteleiden 1538 ja 1541 tontit on varattu ja suurelta osin jo myytykin tonttiarvonnan perusteella. Kortteleiden 1539 ja 1540 tontit myydään 17.4. – 15.5.2023 pidettävällä tarjouskilpailulla.

 

Pohjanniityn sijainti

TONTTITARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tonttitarjouksen voi jättää Sipoon kunnan Oma asioinnin kautta.  Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Kun olet tunnistautunut palvelussa, valitse sivun vasemmasta laidasta Rakentaminen, jolloin lomakkeet tulevat näkyviin sivun tekstiosaan. Valitse lomakkeista ”Tonttitarjouksen jättäminen, Pohjanniitty.” Tarjousten jättöaikaa on 15.5.2023 klo 17 saakka. Myöhässä jätetyt tarjoukset hylätään.

Oma asiointiin pääset tästä.

 

TIETOA TONTEISTA

Alueelle on laadittu sitovat rakentamistapaohjeet, joihin kannattaa tutustua. Rakennustapaohjeissa on korttelikohtaiset ohjeet koskien rakennusten väritystä ja ulkonäköä. Asemakaavasivustolta löytyy myös kaavatyötä varten tehdyn rakennettavuusselvityksen tulokset. Ennen rakentamista ostajan on teetettävä tarkempi maaperäselvitys oman tonttinsa osalta.

Asemakaavaan on tonteille merkitty suurin sallittu kerrosluku. Tonteille voi rakentaa rakennuksen, jossa on tätä vähemmän kerroksia, mutta siinä tapauksessa on otettava huomioon, että rakennuksen voi sijoittaa vain kaavassa määrätylle rakennusalalle ja enintään 17 % tontin pinta-alasta voi käyttää rakentamiseen. Kaikkea tontin rakennusoikeutta ei voi siis käyttää, jos rakennetaan yksikerroksinen talo.

Asemakaavassa on osoitettu rakennukset paikoitellen alle 8 metrin päähän toisistaan, jolloin on huomioitava palomääräykset.

Hulevedet ohjataan tontista riippuen joko hulevesiputkistoon tai ojaan.

Alueen vieressä on aiemmin sijainnut ampumarata. Tonttien maaperän puhtauden varmistamiseksi on kadunrakentamisen yhteydessä otettu maaperänäytteitä tonteilta, ja näissä näytteissä ei ole ilmennyt raja-arvot ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia.

Tontit myydään sellaisessa kunnossa missä ne ovat myyntihetkellä.

MYYNTIIN TULEVAT TONTIT

 

Tontti Kiinteistötunnus Pinta-ala maa-m2 Pohjahinta € Osoite
A K1539T1 753-423-0023-0110 610 48 190 Pohjanmetsäntie 31
B K1539T2 753-423-0023-0111 770 58 520 Pohjanmetsäntie 29
C K1539T3 753-423-0023-0112 770 58 520 Pohjanmetsäntie 27
D K1539T4 753-423-0023-0113 770 58 520 Pohjanmetsäntie 25
E K1539T5 753-423-0023-0114 752 57 904 Kylävuorentie 36
F K1539T6 753-423-0023-0115 940 72 380 Kylävuorentie 38
G K1539T7 753-423-0023-0116 945 71 820 Pohjanmetsänreuna 12
H K1539T8 753-423-0023-0117 959 75 761 Pohjanmetsänreuna 14
I K1540T1 753-423-0023-0118 770 60 830 Pohjanniitynpolku 3
J K1540T2 753-423-0023-0119 592 45 584 Pohjanniitynpolku 1
K K1540T3 753-423-0023-0120 810 61 560 Pohjanmetsäntie 22
L K1540T4 753-423-0023-0121 1001 79 079 Pohjanmetsäntie 24

Huomioithan, että asemakaavassa tonteilla K1539 T1 ja T8 on varaus avo-ojaa varten (oja-1) ja että tonteilla K1540 T1, T2 ja T3 on ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu osa.

Tontinostajan kustannuslaskelma_2023

21.3.2022 pidetyn tontti-infon materiaalia

21.3. pidetyn infotilaisuuden tonttien myyntiesitys

Kooste infotilaisuuden kysymyksistä (mukana myös Taasjärvi IV:n tietoa)

Tietoa alueen kunnallistekniikasta (21.3. pidetystä infotilaisuudesta)

 

TIETOA MYYNNISTÄ

Tontit myydään tarjouskilpailulla. Tonttien pohjahinta vaihtelee 76 – 79 €/maa-m2 sen mukaan, miten tontti sijoittuu korttelissa. Alle pohjahinnan olevat tarjoukset hylätään. Tontit luovutetaan korkeimman tarjouksen jättäneelle. Mikäli hakija on jättänyt useammasta tontista korkeimman tarjouksen, hänelle tarjotaan tonttia valitsemansa ensisijaisuusjärjestyksen mukaan. Jos hakija kieltäytyy tarjotusta tontista, ei hänelle tarjota muuta, alempana ensisijaisuusjärjestyksessä olevaa tonttia.

Tarjouskilpailu on suljettu, eli jätetyistä tarjouksista ei saa tietoa ennen tarjouskilpailun loppua. Tarjousten jättöajan ulkopuolella jätetyt, alle tontin pohjahinnan olevat sekä muista, kuin nyt myynnissä olevista tonteista jätetyt tarjoukset hylätään.

Tarjouksen voi jättää täysi-ikäinen yksityishenkilö. Samalle taholle voidaan luovuttaa alueelta vain yksi tontti. Tarjoukset avataan viikolla 20, jonka jälkeen korkeimman tarjouksen jättäneille ilmoitetaan.

Tontit luovutetaan henkilöille, jotka eivät ole ostaneet tai vuokranneet asuntotonttia Sipoon kunnalta viimeisen 5 vuoden aikana. Kauppahinnan lisäksi tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa. Varausmaksu tonteista on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Kauppakirja on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun tontin myyntipäätös on saanut lainvoiman.

ALUEESEEN TUTUSTUMINEN

Tontit on rajamerkkien lisäksi merkitty maastoon kyltein (tullaan merkitsemään viimeisään viikolla . Alueen kunnallistekniikka ja kadut ovat valmiit, mutta käynnissä olevien muiden rakennustöiden vuoksi alueella liikkuessa on noudatettava varovaisuutta.

Tiedustelut

Tonttien myyntiin liittyen:

Vt. tonttipäällikkö Maija Lääti
+358 50 536 1408
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Rakentamiseen liittyen:

Lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, etunimi.sukunimi@sipoo.fi