Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä.

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito.

Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

Toimi näin

Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Arvolisäverottomien sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja:

  1. Tekee kuntaa ilmoituksen toiminnasta (AVI:n lomake liitteineen)
  2. Laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake, ilmoituksen liitteeksi)
  3. Laatii asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman
  4. Laatii asiakkaan kanssa palvelusopimuksen

Tausta ja lainsäädäntö