Vanhusasiamies

Vanhusasiamies auttaa löytämään tietoja sekä antaa tukea ja ohjaa oikean henkilön tai virkaelimen puheille. Vanhusasiamiehen tehtävänä on huomioida mahdollisia puutteita ja ehdottaa niihin parannuksia ja siten myös vahvistaa ikääntyneiden sananvaltaa kunnan palveluita ja hoitoa koskevissa asioissa.

Vanhusasiamiehellä ei ole oikeudellista eikä päätöksellistä toimivaltaa.

Toimi näin

Voit olla yhteydessä vanhusasiamieheen puhelimitse virka-aikana tai sähköpostilla. Ethän kuitenkaan lähetä salassapidettäviä tai henkilötietoja sähköpostitse.

Yhteydenotto vanhusasiamieheen on aina luottamuksellista ja vanhusasiamiehellä on salassapitovelvollisuus.