Vammaisten palveluohjaus

Vammaispalvelujen tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä.

Vammaispalveluun kuuluvat

  • vammaisten ja kehitysvammaisten ohjaus- ja neuvontapalvelut
  • asiakkaiden elämäntilanteen muutoksiin liittyvä sosiaalityö
  • palveluasuminen
  • henkilökohtainen apu
  • päivä- ja työtoiminta
  • tilapäishoito
  • kuljetuspalvelut
  • asunnon muutostyöt
  • muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

Vammaispalveluiden henkilökohtaiset asiakastapaamiset järjestetään ajanvarauksen perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa. Neuvojat opastavat kaikkien palveluja tuottavien tahojen pariin.

Vammaiset ja heidän läheisensä voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Verkkoasiointi