Työttömien terveystarkastukset

Jos jäät työttömäksi, voit hakeutua maksuttomaan työttömän terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolle. Terveystarkastuksen tavoitteena on edistää terveydentilaasi ja hyvinvointiasi sekä työ- ja toimintakykyäsi työttömyyden aikana. Terveystarkastus antaa sinulle kattavan kuvan terveydentilastasi.

Terveystarkastukseen on suositeltavaa hakeutua kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alettua.

Toimi näin

Voit hakeutua terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä terveydenhoitajaan. Myös sosiaali-, terveys- tai työllisyyspalvelujen työntekijä voi ohjata sinut tarkastukseen.

Voit täyttää terveystarkastuksen esitietolomakkeen Oma asiointi -palvelussa. Valitse Terveyspalvelut ja sieltä "Terveystarkastuksen esitiedot - Työtön".

Omakanta-palvelussa näet omat terveystietosi ja reseptit. Palvelussa voit myös pyytää reseptin uusimista.

Tausta ja lainsäädäntö

Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Verkkoasiointi