Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on suunnitelmallista, luottamuksellista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa. Tukihenkilö tapaa lasta / nuorta yhteisen tekemisen merkeissä. Yleensä tapaamisia voi olla 2 - 4 krt/kk. Tukiperheessä lapsi viettää pääsääntöisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Toimintaa sitoo salassapitosäädökset. Tukihenkilön tai tukiperheen saaminen edellyttää joko sosiaalihuoltolain mukaisen tai lastensuojelun asiakkuuden.

Tukiperheenä tai tukihenkilönä voivat toimia tavalliset, luotettavat aikuiset, joilla on aikaa, kykyä ja halua tarjota lapselle / nuorelle välittävää yhdessäoloa ja tekemistä mukavien asioiden parissa. Sitoutuminen tehtävään vähintään vuodeksi on suositeltavaa. Ennen toimintaan ryhtymistä edellytetään tukiperhekurssin käyminen. Kunta järjestää kursseja 1 - 2 x vuodessa ja se on maksuton. Kaikilta tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan ryhtyviltä selvitetään rikosrekisteriote.

Toimi näin

Jos sinua kiinnostaa toimia joko tukihenkilönä tai tukiperheenä, olethan yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301