Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää potilaan toimintakykyä. Sitä voidaan antaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

Toimintaterapia auttaa sinua selviytymiskeinojen löytämiseen arjessa silloin, kun sairaus, vamma tai ikääntyminen heikentää toimintakykyäsi. Terapian avulla voidaan edistää toimintakykysi palautumista ja kehittymistä sekä etsiä käytännön keinoja kuinka huolehdit itsestäsi, arkiaskareistasi tai työstäsi. Toimintaterapeutti auttaa sinua löytämään turvallista ja itsenäistä toimintaa edistävien apuvälineiden löytymisessä sekä asunnonmuutostöiden suunnittelussa.

Toimi näin

Jos sinulle suositellaan toimintaterapiaa, saat maksusitoumuslähetteen yksityiselle palveluntarjoajalle, jolta kunta ostaa palvelun. Ota itse yhteyttä palveluntarjoajaan, jonka yhteystiedot ovat maksusitoumuksessa.

Jos toimintaterapeutti suosittelee apuvälineitä, toimita tieto apuvälinepalveluun tai kuntoutustyöryhmälle.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada maksusitoumuksen toimintaterapiaan, kun fysio- tai toimintaterapeutti, terveyskeskuslääkäri, sairaalalääkäri tai kuntoutuslaitoksen toimintaterapeutti/lääkäri suosittelee sinulle toimintaterapiaa. Kunnan kuntoutustyöryhmä käsittelee maksusitoumushakemuksen.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kunta ostaa toimintaterapian palvelut yksityiseltä palveluntarjoajalta. Sinun on itse maksettava terapian omavastuuosuus.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Kansanterveyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066