Terveydenhuollon maksukatot

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2022 maksukatto on 692€.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut sekä
 • toimeentulotuella maksetut maksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa maksuja:

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa

Maksukattoon ei myöskään lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaille esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshuollosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,80 euroa hoitopäivältä (2022).

Lääkekustannusten maksukatto

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 592,16€ vuonna 2022. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 2,50€ omavastuun lääkettä kohti. Korvausta saat ostamistasi lääkkeistä sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50€ kalenterivuodessa. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

Toimi näin

Sinun on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Säilytä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista. Ne tulee esittää pyydettäessä. Voit pyytää todistuksen maksukaton täyttymisestä siitä sosiaali- tai terveyspalveluyksiköstä, jossa maksukatto tulee täyteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kun esität vapaakortin kunnallisessa terveydenhuollossa, ei korttiin merkityiltä henkilöiltä peritä maksua avosairaanhoidonpalveluista. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito (sairaalahoito), josta peritään alennettu maksu.

Maksullisuuden tiedot