Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan kotihoidon, omaisten ja tukipalveluiden turvin.

Tehostettua palveluasumista ikääntyneille Sipoossa tarjoavat asumisyksiköt Suvikuja, Suvituuli ja Suvirinne. Osa tehostetusta palveluasumisesta hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toimi näin

Lisätietoja tehostettuun palveluasumiseen hakeutumisesta saat ikääntyvien palveluohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan ikääntyneiden palveluohjauksen kautta. Ennen päätöstä tehdään kattava toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvitys. Päätös tehdään moniammatillisessa palveluohjausryhmässä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Asukkaat maksavat asumisestaan vuokraa sekä tuloperusteisen hoiva- ja hoitomaksun sekä ruokamaksun.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301