Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan kotihoidon, omaisten ja tukipalveluiden turvin.

Tehostettua palveluasumista ikääntyneille Sipoossa tarjoavat asumisyksiköt Suvikuja, Suvituuli ja Suvirinne. Osa tehostetusta palveluasumisesta hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Toimi näin

Lisätietoja tehostettuun palveluasumiseen hakeutumisesta saat hyvinvointialueen palveluneuvonnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan ikääntyneiden palveluohjauksen kautta. Ennen päätöstä tehdään kattava toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvitys. Päätös tehdään moniammatillisessa palveluohjausryhmässä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Asukkaat maksavat asumisestaan vuokraa sekä tuloperusteisen hoiva- ja hoitomaksun sekä ruokamaksun.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos

  • hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia vuorokaudenajasta riippumatonta
  • hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluvat hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut vuorokaudenajasta riippumatta.

Asiakas voi kalustaa asuntonsa itse. Hän maksaa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta kuukausimaksun, joka koostuu vuokrasta, ateriamaksusta ja palvelumaksusta. Asiakas maksaa lisäksi lääkkeensä ja muut kulunsa (esim. hiusten leikkauksen). Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301