Teatteritaiteen opetus

Sipoossa teatteritaiteen perusopetusta tarjoavat yhteistyössä Sipoon opisto ja lastenkulttuurikeskus Lilla Villan. Tunneilla kehität ryhmätyö-, keskittymis- ja vuorovaikutustaitoja, harjoittelet tarinankerronta ja roolin rakentamista, tutustut näyttämötilanteen perusasioihin ja kokeilet esitysten valmistamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633