Teatteritaiteen opetus

Sipoossa teatteritaiteen perusopetusta tarjoavat yhteistyössä Sipoon opisto ja lastenkulttuurikeskus Lilla Villan. Tunneilla kehität ryhmätyö-, keskittymis- ja vuorovaikutustaitoja, harjoittelet tarinankerronta ja roolin rakentamista, tutustut näyttämötilanteen perusasioihin ja kokeilet esitysten valmistamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633