Suun ja hampaiden terveydenhuolto

Hyvällä suun ja hampaiden terveydellä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja yleiseen terveydentilaan. Omahoito ja terveelliset elämäntavat luovat perustan hyvälle suun terveydelle. Huono suunterveys lisää riskiä sairastua muun muassa valtimotauteihin, kuten sydän- ja aivoinfarktiin. Säännölliset suun tarkastukset ovat tärkeitä.

Sipoossa terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluita tarjotaan kahdessa toimipisteessä, Nikkilässä ja Söderkullassa.

Voit varata ajan (Suun terveydenhuollon ajanvaraus puhelimitse) puhelinaikana ma−pe klo 08:00-15:00. Suun terveydenhuollolla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Suunterveydenhuollon toimipisteiden asiakaspalvelu on auki tiistai-perjantai seuraavasti:

Nikkilässä klo 8.00-11.15 ja 12.30 -15.00

Söderkullassa klo 8.00-11.45 ja 13.00-15.00

Suun ja hampaiden terveydenhuollon henkilökunta

  • Sekä Nikkilässä, että Söderkullassa työskentelee hammaslääkäri-hammashoitaja työpareja
  • Oikomishoidon ja suukirurgian erikoishammaslääkärit käyvät konsultoimassa ja pitämässä vastaanottoa Sipoossa. Erikoishammaslääkärin hoitoon tarvitaan hammaslääkärin lähete.
  • Suuhygienistit ovat suun terveydenhuollon ammattilaisia. Suuhygienistien tehtävänä on seurata ja edistää suun terveyttä. He ohjaavat ja neuvovat suun terveyden ylläpidossa ja sairauksien ehkäisyssä sekä hoitavat suusairauksia varhaisvaiheessa ja kuntoutusvaiheessa yhdessä hammaslääkäreiden kanssa.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Hymy ja hampaita

Toimi näin

Aikuiselle määritellään yksilöllinen hoitoväli tarkastuksen yhteydessä. Aikuiset asiakkaat varaavat itse ajan soittamalla ajanvarausnumeroon. Jos suunhoito on yleissairauden johdosta erityisen tarpeellista, tämä on mainittava aikaa varatessa.

1-vuotiaat, 3-vuotiaat ja 5-vuotiaat saavat kutsun suun terveyden tarkastukseen.

Peruskoulussa vuosiluokkien 1, 5 ja 8 oppilaat saavat kutsun tarkastukseen. Välivuosina ja 8. luokan jälkeen varaat itse ajat suuhygienistille tai hammaslääkärille hammaslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

Muistathan myös peruuttaa aikasi, jos et pääse vastaanotolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Pääsy terveyskeskuksen suunhoitoon määräytyy hoidon tarpeen arvion perusteella.

Kunta järjestää suun terveydenhuoltoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot asukkailleen hoitotakuun mukaisesti. Kiireellinen hoito on järjestettävä potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Suun terveydenhuolto on osa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Myös oikomishoito sisältyy koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona annettavaan suunterveydenhuoltoon.

Keskimääräinen jonotusaikaa suun terveydenhuoltoon (T3):

Vuosi 2021

Maaliskuu 87 pv

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kunnan järjestämä suun terveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta peritään maksu 15-vuotiaasta alkaen.

Tausta ja lainsäädäntö

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät suun terveyden edistäminen ja terveystarkastukset sekä suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito. Suun terveydenhuolto toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Kansanterveyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066