Sotainvalidien palvelut

Sotilasvammalaki takaa sotainvalidin ja hänen puolisonsa sekä myös lesken toimeentuloturvan, kuntoutuksen ja muut terveyspalvelut.

Sotainvalidin toimeentuloturvan perusta on elinkorko lisäysosineen. Tämän lisäksi voidaan myöntää täydennyskorkoa, sairausapulisää ym. etuuksia.

Korvauksia voi hakea mm. asunnon muutostöistä, kotihoidosta (sis. ateriapalvelut, kotipalvelut, omaishoidontuki, asumispalvelut palvelutaloissa, kotisairaanhoito ja apuvälineet), kuntoutuksesta, laitoshoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista.

Valtiokonttori maksaa tietyin edellytyksin korvauksensaajan kuoleman jälkeen hautausavun kuolinpesälle. Sotainvalidin leskelle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle puolisolle ja lapsille voidaan myöntää huoltoeläkettä.

Toimi näin

Lisätietoja saat Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon osasto ry.

Avoinna maanantaisin klo 9-12 puh. 019 581 094.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvauksia haetaan ja ne maksetaan Valtionkonttorista. Sotilasvammakorvaukset ovat verovapaita.