Sosiaalinen luototus

Seuraavassa on kerrottu lyhyesti sosiaalisen luototuksen periaatteet, jotka toivomme Sinun lukevan huolellisesti läpi ennen kuin varaat ajan työntekijälle. Lisätietoja sosiaalisen luoton hakemisesta voi saada ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityön palvelupuhelimeen.

Kuka voi saada sosiaalisen luoton ja mihin tarkoitukseen?

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Sipoolaisille, joilla ei esimerkiksi puuttuvien vakuuksien tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa.

Jos Sinulla ei ole riittävästi tuloja ja/tai varallisuutta välttämättömien menojen, kuten terveydenhoitomenojen, kodin hankintojen, takuuvuokran tai vuokrarästien maksamiseen, etkä ole oikeutettu toimeentulotukeen, voit hakea tähän tarkoitukseen sosiaalista luottoa. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää myös pienehköjen velkojen, osamaksujen ja rästiintyneiden laskujen maksamiseen. Sosiaalista luottoa voi myös hakea työllistymisen mahdollistaviin hankintoihin sekä muihin sellaisiin menoihin, jotka auttavat Sinua selviytymään itsenäisesti.

Sosiaalisen luoton hakemuksessa Sinun tulee perustella, miten luotto parantaa tilannettasi ja tukee itsenäistä selviytymistäsi.

Luotonsaajana Sinun täytyy pystyä maksamaan tuloistasi lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Luoton saanti edellyttää siten kokonaistilanteesi selvittämistä tulojesi, menojesi ja velkojesi suhteen. Jos Sinulla on mahdollisuus saada luottoa hakemaasi tarkoitukseen esimerkiksi pankista, ohjaamme Sinut ensin selvittämään tämän vaihtoehdon. Sosiaalinen luotto on viimesijainen rahoitus-keino, joten edellytämme perusturvaan kuulumattoman omaisuuden myymistä ennen sosiaalisen luoton myöntämistä.

Luotonsaajalle haetaan vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä luottotietorekistereihin luoton takaisinmaksun ajaksi.

Luoton määrä ja korko

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää 200 - 10.000 euroa. Myönnettävän luoton määrän määrittää laskennallinen maksuvarasi, joka lasketaan todellisten välttämättömien menojesi ja nettotulojesi mukaan kuukaudessa. Maksuvaralla tarkoitetaan siis tulojesi ja menojesi erotusta. Sosiaalisen luoton maksuohjelma sovitaan todellisen maksukykysi mukaan. Takaisinmaksuaika voi kuitenkin olla enimmillään viisi vuotta.

Luotosta peritään korkolain 633/1892 12 §:n mukainen viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Tavallisimmat syyt kielteiseen luottopäätökseen

Yleisin syy kielteiseen päätökseen on se, että maksuvara ei riitä tarvittavan suuruisen luoton hoitamiseen. Jos haet sosiaalista luottoa velkojen maksamiseen, kaikkien velkojesi yhteismäärä voi olla enintään 10.000,00 euroa. Sosiaalista luottoa ei myönnetä vain joidenkin velkojen maksamiseen. Mikäli maksuvarasi on riittävä, voidaan kuitenkin opintolaina jättää sosiaalisen luoton ulkopuolelle, jos tulosi mahdollistavat kummankin lainan hoitamisen yhtä aikaa.

Sosiaalista luottoa ei voida myöntää, jos maksuvarasi ei riitä luoton maksamiseen takaisin viidessä vuodessa.

Voit myös saada kielteisen päätöksen, jos Sinulla ei ole näyttöä kyvystä hoitaa sosiaalinen luotto. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työsopimuksesi on määräaikainen ja päättyy ennen kuin luottosi olisi maksettu takaisin kokonaan. Arvioimme myös tapaasi käyttää rahaa, esimerkiksi normaalien laskujen (vuokran yms.) ajantasainen maksaminen tukee myönteisen luottopäätöksen saamista.

Kielteisen päätöksen voit saada myös, jos maksuvarasi muodostuu kovin suureksi tai Sinulla on omaisuutta/varallisuutta, jota voit myydä tai käyttää lainan vakuutena pankissa.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos olet yrittäjä tai opiskelija, paitsi poikkeustapauksissa. Pitkäaikainen toimeentulon saaja tai yksityishenkilön velkajärjestelyn piirissä oleva ei voi saada sosiaalista luottoa.

Maksullisuuden tiedot