Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat kunnissa tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ohjeet asiointiin hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetustukea myönnetään enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista virkistys- ja asiointimatkaa kuukaudessa.

Kuljetustukea voi hakea, kun

  • asuu kotona
  • ei voi käyttää linja-autoa tai linjataksia alentuneen toimintakyvyn, liikkumisvaikeuksien tai asuinpaikan vuoksi
  • ei ole mahdollisuutta oman tai perheen auton käyttöön
  • bruttokuukausiansiot yhden hengen taloudessa ovat alle 1 100 euroa ja kahden hengen taloudessa alle 1 950 euroa

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kuljetustuki on arvoltaan 25 euroa/matka ja omavastuu 4,50 euroa/matka.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuljetuspalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, sairaille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Palvelua käyttävä voi matkustaa esimerkiksi taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksella. Kuljetuspalveluina järjestetään välttämättömästi tarvittavat ja kohtuulliset matkat.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759