Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo sinua, jos olet tyytymätön saamaasi tai omaisesi saamaan sosiaalipalveluun tai kohteluun. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän voi neuvoa sinua, auttaa sinua muistutuksen teossa tai toimia muutoin sinun oikeuksiesi edistämiseksi tai toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluvat kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt.

Ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos

  • olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
  • olet epätietoinen, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
  • sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
  • et ymmärrä sinua koskevia päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
  • käytät yksityisiä sosiaalipalveluja ja pohdit omaa asemaasi
  • haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi sosiaalihuollon käytännöistä
  • haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana.

Sipoolaisten sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Toimi näin

Sosiaaliasiamiehen kanssa voi sopia tapaamisesta tarvittaessa ajanvarauksella.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä Sipoon kunnan sosiaalipalveluihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaita heidän oikeuksistaan. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksien ja aseman kehitystä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja asioita oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812