Sosiaali- ja terveysvaliokunta ja yksilöjaosto

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Huolehtii kunnan terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen, sosiaalipalvelujen, toimeentuloturvan, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestämisestä. Lisäksi valiokunta huolehtii kuluttajansuoja-, oikeusapu- ja raittiusasioista.

Micaela Röman, puheenjohtaja puh 044 783 5815 (Anna-Karin Nygren)

Marja Manninen-Ollberg, varapuheenjohtaja puh 040 507 0452 (Pasi-Ilkka Väyrynen)

Maria Forss (Johanna Saxén)

Hans-Eric Christiansson (Christer Silén)

Henrik Gustafsson (Rolf Törrönen)

Sami Alasara (Liisa Jankkari)

Suvi Vuoksenranta (Laura Lindell)

Riitta-Kaisa Kosonen (Matti Hyhkö)

Juha Huotari (Eva Kuntsi)

Yksilöjaosto

Tehtävänä on taata yksilön oikeusturva. Jaosto käsittelee yksilöihin kohdistuvia asioita.

Eva Kuntsi, puheenjohtaja puh 050 572 3355 (Merja-Hannele Vuohelainen)

Hans-Peter Lindgren, varapuheenjohtaja (Klaus-Mauritz Nikander)

Sirpa Pöllönen (Tuula Räikkönen)

Toimi näin

Jäsenillä on s-postiosoite muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi. Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri Paulina Maja.

Yksilöjaoston sihteerinä toimii hallintosihteeri Paulina Maja.