Saaristovaltuuskunta 2017–2021

Saaristovaltuuskunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka osallistuu hankkeisiin ja ottaa kantaa asioihin, jotka koskevat saaristoa ja saariston kehitystä. Saaristovaltuuskunta antaa lausunnot kaavoista.

Saaristovaltuuskunta viimeistelee Sipoon saaristo-ohjelman saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta syksyn 2020 kuluessa.

Kokoonpano:

Gunilla Holmberg, puheenjohtaja

Robin Holmberg, varapuheenjohtaja

Rainer Boman

Svante Johansson

Barbro Lindström

Robert Lindström

Claudia Lundberg

Tom Malmberg

Johanna Saxén

Toimi näin

Sipoon kunnan talous- ja hallintokeskus hoitaa yleiset saaristoasiat. Saaristovaltuuskunnan kokousasiat valmistellaan Talouspalvelut-yksikössä. Lisätietoja saaristovaltuuskunnan toiminnasta saa erikoissuunnittelijalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Saaristolain mukaan valtion viranomaisten ja kuntien on pyrittävä edistämään saaristolain tavoitteiden toteuttamista toiminnassaan (494/1981).

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja saaristo-osakunnista (1089/2016 ja 1589/2019) määrittelee, että saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös saaristo-osakunnissa. Sipoossa tämä koskee saaria ilman kiinteää tieyhteyttä sekä Kitön ja Löparön saarta.