Myönnetyt luvat

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan ja rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätökset ja myönnetyt luvat

Toimi näin

Voit tutustua päätöksiin oheisista linkeistä. Päätökset ovat nähtävillä myös Sipoon kunnan ilmoitustaululla (SipooINFO Nikkilä, Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo).

Kenelle ja millä ehdoin

Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava viranomainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä. Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Päätöksen on oltava julkipanossa ilmoitettuna antamispäivänä asianosaisten saatavana.