Puheterapia

Puheterapia on laillistetun puheterapeutin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Se sisältää kielen, puheen, kommunikaation, äänen ja syömisvaikeuksien tutkimuksia ja hoitoa. Työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevää tiedon jakamista lapsen kielellisestä kehityksestä, ohjaamista ja kouluttamista.

Puheterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana, ja siihen liittyy yhteistyö asiakkaan vanhempien, omaisten ja lähiympäristön kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työssä.

Puheterapia järjestetään lapsen varhaiskasvatus- tai koulukielellä. Ruotsinkielen kielikylvyssä olevien lasten puheterapiakieli on kuitenkin suomi.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsen syömisestä tai puheen ja kielen kehityksestä, ota yhteyttä lastenneuvolaan tai kouluterveydenhoitajaan. Saat terveydenhoitajalta tai lääkäriltä lähetteen puheterapiaan.

Lähetteen saapumisen jälkeen puheterapeutti ottaa yhteyttä antaakseen ensimmäisen vastaanottoajan. Voit myös ottaa puheterapeuttiin yhteyttä puhelimitse.

Puheterapeuttien vastaanottohuoneet sijaitsevat Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman toisessa kerroksessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsesi voi saada puheterapiaa, jos

  • lapsella on syömisvaikeuksia,
  • puheen ja kielen kehitys on edistynyt hitaasti tai poikkeavasti,
  • lapsi änkyttää eli puheen rytmi on sujumatonta,
  • lapsi puhuu valikoivasti – vain tietyissä paikoissa ja tietyille ihmisille,
  • kouluikäisellä lapsella on lukivaikeuksia.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326