Ajankohtaiset tiedot koronaviruksesta saat osoitteesta www.sipoo.fi/koronavirus.
Ikääntyneiden ja riskiryhmien koronarokotukset ovat käynnissä Sipoossa. Lue lisää: www.sipoo.fi/koronarokotukset.

Potilastietojen tarkastaminen

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Potilaana sinulla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa myös itseäsi koskevat sähköisen potilastietojärjestelmän loki- eli tapahtumatiedot. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Potilaana voit pyytää korjaamaan potilasasiakirjoissa olevia tietoja, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä. Potilaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia lääkäriä muuttamaan tämän potilasasiakirjoihin kirjaamaa taudinmääritystä ja hoito-ohjeita. Potilasasiakirjamerkinnät korjataan niin, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä ovat luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksen ajankohta ja peruste on merkittävä potilasasiakirjoihin.

Toimi näin

Tee pyyntö omien tietojesi saamiseksi sähköisesti lomakkeella Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Voit tehdä pyynnön omien tietojesi saamiseksi ja vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi myös henkilökohtaisesti SipooInfo Nikkilässä.

Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, vaadi tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit sähköisesti tehdä lomakkeella Rekisteritietojen korjausvaatimus.

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, joten henkilöllisyytesi on todennettava tietojen luovutuksen yhteydessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkastaa omat potilastietonsa koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159