Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo sinua ja antaa tietoa asemastasi ja oikeuksistasi potilaana. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies auttaa sinua potilaana selvittämään ongelmaasi hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen myös potilaan omaisena tai läheisenä. Myös muut asiakkaan tai potilaan asioissa toimivat tahot voivat olla yhteydessä potilasasiamieheen potilaan puolesta.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Potilasasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksutonta. Sosiaalialan osaamiskeskus Verson potilasasiamies palvelee Sipoon julkisen terveydenhuollon, sekä muutaman yksityisten palveluntuottajan potilaita ja heidän omaisiaan, sekä terveydenhuollon henkilöstöä.

Toimi näin

Potilasasiamieheen voit olla yhteydessä puhelimitse. Tapaamiset järjestetään sopimuksen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785